PRO DĚTI 7-9 LET

Pro koho jsou Jablíkovi kamarádi?

Jablíkovi kamarádi jsou metodika určená pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi ve věku 7-9 let. V praxi s ní však pracují i starší děti.

Je určena pro všechny děti, bez ohledu na jejich specifické vzdělávací potřeby. Lze s ní pracovat ve školní třídě či v rámci zájmového kroužku nebo rozvojové skupiny. Práce s touto metodikou dobře navazuje na práci se Zipyho kamarády, lze s ní však pracovat i samostatně.

jablík

pro děti 7-9 let

Co je obsahem metodiky?

Metodika se zaměřuje na rozvoj copingových strategií (strategií zvládání obtížných životních situací) a rozvoj sociálních dovedností. Její účinnost byla opakovaně výzkumně ověřena. Metodika Jablíkovi kamarádi se skládá z 24 interaktivních lekcí rozdělených do 6 modulů (tématicky se věnují emocím, komunikaci, vztahům, prevenci šikany, zvládání změny a ztráty).

Děti opět pracují s příběhy dvojčat Lenky a Tondy a jejich zvířecích i lidských kamarádů. Narozdíl od Zipyho kamarádů bývají příběhy na konci modulu a většina z nich má otevřený konec – děti pak konce domýšlejí na základě svých životních zkušeností či fantazie. Tématy příběhů jsou narození mladšího sourozence, navazování nových kamarádství, rozpory mezi rodiči a hrozící rozvod, stesk po blízkých a další.

NAŠE NÁSTROJE

Jak probíhá práce s metodikou?

Proškolený pedagog (případně školní psycholog apod.) opět děti vede prostřednictvím povídání, her, výtvarných aktivit či hraní scének k nacházení vlastních způsobů řešení jejich vlastních každodenních obtíží.

Učitel zde není expertem, ale průvodcem. Učí děti poznat adaptivní řešení podle dvou základních kritérií – dobré řešení mi pomůže cítit se lépe a zároveň neublíží ani mně, ani nikomu jinému.

Podkladem pro jeho práci je kvalitně a přehledně zpracovaná metodika. Práce se odehrává zpravidla v průběhu jednoho školního roku, je rozdělena do 24 vyučovacích hodin.

Kurz práce s metodikou je akreditován MŠMT.

NAŠE NÁSTROJE

Jak vypadají metodické materiály, které absolventi našich kurzů získají?

Absolventi našich kurzů získají ke své práci ucelené metodické materiály, metodiku Jablíkovi kamarádi. Ta je vytištěna na kvalitním papíře, aby vydržela opakované používání po mnoho let. Metodika obsahuje 7 sešitů – sešit Začínáme, kde jsou popsány základní principy práce a sešit pro každý modul. V těchto sešitech je vždy ilustrovaný příběh a podrobný popis jednotlivých lekcí. U každé lekce je popsán cíl lekce a potřebné pomůcky. Každá lekce se skládá z úvodního naladění, dvou interaktivních aktivit, práce s nedokončeným příběhem a závěrečného shrnutí a uvědomění. U každé aktivity je popsána i přibližná časová dotace. Dále obsahuje metodika 6 souborů obrázků s příběhy (pro každý modul jeden), sadu pracovních listů a CD. Obsahem CD jsou obrázky k příběhům (možno promítat na interaktivní tabuli), pracovní listy, videa k některým aktivitám, certifikáty pro děti a další materiály. Vše je podrobně, přehledně a pro uživatele komfortně zpracováno.

HISTORIE

Jak to celé začalo?

Metodika Jablíkovi kamarádi vznikla jako pokračování Zipyho kamarádů a po pilotním testování byla představena ve Velké Británii v roce 2016. Vychází z předpokladu, že rozvoj copingových (zvládacích) strategií a sociálních dovedností dětí vede k lepšímu vyrovnávání s životními obtížemi. Tím se zmenšuje pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování a/nebo duševních problémů.

Základní myšlenkou je, že naučíme děti vypořádat se s každodenními obtížemi (v Jablíkových kamarádech už se objevují komplikovanější situace než v Zipyho kamarádech určených pro mladší děti) pomocí dvou jednoduchých pravidel – dobré řešení mi pomůže cítit se lépe a zároveň nikomu neublíží (v metodice jim říkáme Zlatá pravidla). Předpokládáme (na základě psychologických výzkumů), že děti vybavené zvládacími mechanismy, tzv. copingovými strategiemi, se budou umět s obtížemi lépe vyrovnávat i v průběhu dospívání a dospělosti. Díky tomu pro ně bude snazší předejít rizikovému chování či duševnímu strádání.

PRO RODIČE

Jablíkovi kamarádi pro rodiče

Metodika Jablíkovi kamarádi je určena pro práci s dětskými skupinami. Obvykle s ní pracují proškolení třídní učitelé (nebo jiní odborníci) dětí ve věku 7-9 let, s úspěchem ji ale používají i skupiny starších dětí. Na základě příběhů dvojčat Tondy a Lenky, jejich kamarádů a křečka Jablíka se děti učí lépe popsat své pocity, lépe komunikovat s vrstevníky i rodiči, vytvářet a udržovat kamarádství, bránit se šikaně, říci si o pomoc, vyrovnat se změnou či ztrátou…
Metodika vznikla na základě dlouholetých zkušeností s metodikou Zipyho kamarádi. Byla představena v roce 2016 ve Velké Británii a je licencována britskou charitativní organizací Partnership for Children, na jejíchž stránkách najdete spoustu užitečných informací o dětském duševním zdraví. Výzkumy ukazují, že ucelená práce s metodikou Jablíkovi kamarádi přináší opravdu výsledky – nejefektivnější je, pokud navazuje na práci se Zipyho kamarády, jak ukazují evaluační studie. Děti umí prokazatelně lépe popsat, co prožívají, dokáží lépe řešit konflikty, umí si říci o pomoc, zlepšuje se i třídní klima a akademické dovednosti dětí.
Děti pracují s metodikou pod vedením proškoleného pedagogického pracovníka (obvykle třídní učitelky, školního psychologa apod.). Program je rozdělen do 6 tematických modulů po 4 lekcích. Pokud ve vaší škole s Jablíkovými kamarády pracují, určitě vám rádi podají bližší informace. Pokud ne a vy byste o to měli zájem, kontaktujte nás, zašleme do vaší školy naši nabídku.