REALIZÁTOR

E-clinic

E-clinic, z.ú. je nezisková organizace, která se zabývá podporou duševního zdraví a prevencí a léčbou duševních onemocnění.

V rámci podpory duševního zdraví nabízíme vzdělávací a osvětové programy pro odbornou i laickou veřejnost. Jednou ze stěžejních nabídek jsou vzdělávací kurzy pro práci s metodikami Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Tyto kurzy jsou určeny především pedagogickým pracovníkům a jsou akreditovány MŠMT.

Další aktivity naší organizace naleznete na webu www.ecinstitut.cz

NÁŠ TEAM

Lidé

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Zakladatelka a prezidentka E-clinic, z.ú. Psychiatra a profesorka 1.LF UK. Dlouholetá odbornice na prevenci a léčbu duševních onemocnění, specializuje se především na poruchy příjmu potravy a ADHD v dospělosti.

Mgr. MgA. Markéta Čermáková

Lektorka a programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Psycholožka a psychoterapeutka, má dlouholetou praxi v prevenci rizikového chování a ve školní psychologii. Kromě práci v oblasti prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví se věnuje léčbě závislostí.

marketa.cermak(zavinac)gmail.com

PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, PhD.

Lektorka programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Psycholožka a supervizorka, má dlouholetou praxi v prevenci rizikového chování, v poradenské psychologii, lektorování a supervizi ve školství.

veronika.pavlas.martanova(zavinac)gmail.com

Mgr. Lenka Chmelařová

Lektorka programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Psycholožka a oblastní metodička prevence, t.č. na mateřské, má dlouholetou praxi v prevenci rizikového chování a ve školní psychologii.

kubesova.l(zavinac)email.cz

Mgr. Kateřina Spěváková

Lektorka programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Psycholožka a supervizorka, má dlouholetou praxi v prevenci rizikového chování, v poradenské psychologii, lektorování a supervizi ve školství.

kacce(zavinac)seznam.cz

Mgr. Pavel Dosoudil

Odborný vedoucí a lektor programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Dlouholetý lektor programu „Minimalizace šikany“, supervizor ve školství, odborník na poruchy chování a prevenci rizikového chování.

Mgr. Jan Žufníček

Lektor programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi. Dlouholetý lektor programu „Minimalizace šikany“, odborník na poruchy chování a prevenci rizikového chování.

Marie Eliášová

Koordinátorka a administrátorka programů Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi pro Českou republiku. Studentka psychologie na FF UK.

zipy(zavinac)ecinstitut.cz

Markéta Borlová Bochinová

Fakturantka, účetní.

MBorlova(zavinac)seznam.cz

HISTORIE

Předchozí projekty

Norské fondy 2015 – 2016: Zippy’s Friends v ČR

V roce 2015 získala Nezisková organizace E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence, a norskou Voksne for Barn grant od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče na implementaci metodiky Zippy’s Friends v České republice. V rámci projektu byly přeloženy materiály metodiky do českého jazyka (zajímavostí je, že jsme první zemí, která má k dispozici nově graficky upravené a obsahově vylepšené materiály po poslední revizi). V roce 2015 bylo k používání metodiky vyškoleno prvních 25 pedagogů. Pro ověření účinnosti programu byla realizována randomizovaná kontrolovaná studie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze.

Číslo projektu: CZ11/MGS/031

OP Praha – pól růstu ČR 2016 – 2018: Zipyho a Jablíkovi kamarádi – metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Projekt nabídl podpořeným osobám vzdělávací sérii zaměřenou na práci se Zipyho kamarády, vzdělávací sérii zaměřenou na práci s Jablíkovými kamarády, nadstavbové kurzy pro doplnění komplementární metodiky, intenzivní metodické vedení a tematické workshopy. V rámci projektu byla ustavena mezioborová expertní platforma. Jejím cílem je podpořit rozvoj programů pro rozvoj sociálních dovedností, prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí předškolního a mladšího školního věku, síťování institucí a podporu proinkluzivního vzdělávání. Na jaře 2018 proběhla mezinárodní konference za účasti mnoha zahraničních hostů, např. VB, Litva, Slovensko, Bulharsko a Norsko.

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040