ZÁKLADNÍ KURZ

Jablíkovi kamarádi

Těšíme se na Vás i v následujícím školním roce! Připravujeme pro Vás termíny kurzů, které naleznete na těchto stránkách během června 2023.

Kontaktujte nás na zipy@ecinstitut.cz, máte-li zájem o proškolení více než 10 účastníků, kurz lze objednat hromadně a poskytneme vám množstevní slevu.

Probehlé kurzy ve školním roce 2022/2023:
25.5. 2023, Plzeň
21. 4. 2023,  online 
18.10. Plzeň
18.10. Hradec Králové
17.10. Hradec Králové

Obsah kurzu: Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji se připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Jablíkovi kamarádi, věnují se podrobněji možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Kurz je určen zájemcům, kteří dosud neabsolvovali žádný z našich kurzů práce s metodikami Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport. Přihlásit se může kdokoliv, nicméně největší užitek pro praxi přinese pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve školství a oblasti vzdělávání a výchovy dětí mladšího školního věku.
Akreditace – Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT-1039/2019-2-34

Momentálně probíhají kurzy online. Délka kurzu – celkem 17 vyučovacích hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání.

4 700 Kč

 • Celkem 17 vyučovacích hodin

 • 8 hodin základní školení

 • 9 hodin metodického vedení v průběhu roku
  (2 – 3 setkání)

 • Metodické materiály v ceně

 • Akreditovaný kurz MŠMT

NADSTAVBOVÝ KURZ

Jablíkovi kamarádi zvýhodněný

(pro absolventy kurzu Zipyho kamarádi)

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Akcentovány jsou rozdíly a shody s metodikou Zipyho kamarádi, kterou již účastníci znají.
Kurz je určen zájemcům, kteří již absolvovali náš základní kurz práce s metodikou Zipyho kamarádi. Přihlásit se může kdokoliv, nicméně největší užitek pro praxi přinese pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve školství a oblasti vzdělávání a výchovy dětí mladšího školního věku.
Akreditace – Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT-1039/2019-2-34

Délka kurzu – celkem 8 hodin (jeden den)

3 500 Kč

 • Celkem 8 vyučovacích hodin
 • Jeden den

 • Metodické materiály v ceně

 • Akreditovaný kurz MŠMT

více o metodikách
impakt

Děti dokážou konstruktivně řešit své problémy s ostatními. Zipyho typy jak se uklidnit někdy využiji i já sama :). Zlatým pravidlům rozumí i děti ve školce.

Učitelka ZŠ, Praha

Když jsme s metodikou začali pracovat, děti za mnou stále chodily a chtěly mi povídat o každé prkotině, brzy se ale vše uklidnilo a teď si naopak velmi dobře umí poradit samy a řeší si dobře i svoje konflikty.

Učitelka ZŠ, Praha

Je skvělé, jak je ten manuál už vlastně hotový, bez větší přípravy mám připravenou práci na celou třídnickou hodinu.

Učitelka ZŠ, Sokolov

Měla jsem ve třídě chlapce, kterému zemřel sourozenec. Vůbec nemluvil s ostatními dětmi ani se mnou, během lekcí jen poslouchal, po lekci o smrti se do dění ve třídě pomalu začal trochu zapojovat.

Učitelka ZŠ, Praha

Děti jsou klidnější, vnímavější, lépe se s nimi pracuje. Zlatá pravidla používám i ve třídách, kde Zipyho nemáme.

školní psycholožka, Hlásná Třebáň

Jako ředitelka školy oceňuji, že díky několikaleté práci se Zipyho a Jablíkovými kamarády se Zlatá pravidla stala součástí kultury školy a žáci je dokáží přirozeně uplatňovat třeba i při pobíhání po chodbách či hraní na hřišti.

ředitelka ZŠ, Praha