ZÁKLADNÍ KURZ

SPARK Resilience

Díky podpoře MŠMT Vám i v roce 2023 můžeme nabídnout kurz SPARK Resilience za sníženou cenu 1000 Kč.

Poslední volná místa na kurzu:
 
25. 11. 2023, 9:00 – 16:30,  Alena Butulová, Ostrava (adresa bude upřesněna)
 
Plně obsazené kurzy včetně míst náhradníků:
14.12. 2023, Plzeň, Eva Vojáčková
25.11. 2023, Praha, Lenka Chmelařová, 
21.10. 2023, Praha, Veronika Pavlas Martanová
29.8. 2023, Praha, Lenka Chmelařová
 

Přehled proběhlých kurzů v projektu podpořeném MŠMT v roce 2022:
26.11.2022, Praha, lektorka Lenka Chmelařová
18.11. 2022, Plzeň, lektorka Eva Vojáčková
2.11.2022, Praha, lektorka Veronika Pavlas Martanová

Obsah kurzu:

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu všech 10 lekcí, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Účastníci na kurzu obdrží kompletní metodické materiály. V průběhu následného metodického vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou SPARK Resilience, věnují se možným obtížnějším situacím.

Kurz je určen především pro pracovníky školních poradenských pracovišť (jako je např. školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence), a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

Délka kurzu – celkem 11 vyučovacích hodin;  tj. 8 hodin základní školení, následuje 1 metodické vedení v rozsahu 3 hodin.

Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT- 9036/2023-4-274 

Kurz je díky podpoře MŠMT pro účastníky za zvýhodněnou cenu 1000 Kč.

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci „Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních“ pro rok 2022 a rok 2023. 

1000 Kč

  • Celkem 11 vyučovacích hodin

  • 8 hodin základní školení

  • 3 hodin metodického vedení

  • Metodické materiály v ceně

více o metodice