ZÁKLADNÍ KURZ

SPARK Resilience

Velice nás těší Váš zájem o metodiku SPARK Resilience!

Aktuálně jsou všechny kurzy pořádané v rámci našeho projektu podpořeného MŠMT plně obsazeny včetně míst náhradníků. Díky projektu se tak školí prvních 40 přihlášených účastníků.

Přehled kurzů v projektu:

26.11.2022, Praha, lektorka Lenka Chmelařová

18.11. 2022, Plzeň, lektorka Eva Vojáčková

2.11.2022, Praha, lektorka Veronika Pavlas Martanová

Máte-li o proškolení zájem, prosíme vyplňte přihlášku, a budeme Vás informovat o vypsání nového termínu. Nové kurzy plánujeme již v prvním pololetí roku 2023. Budou však již hrazeny účastníky.

Obsah kurzu:

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu všech 10 lekcí, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Účastníci na kurzu obdrží kompletní metodické materiály. V průběhu následného metodického vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou SPARK Resilience, věnují se možným obtížnějším situacím.

Kurz je určen především pro pracovníky školních poradenských pracovišť (jako je např. školní psycholog, školní speciální pedagog, metodik prevence), a pracovníky pedagogicko-psychologických poraden.

Délka kurzu – celkem 11 vyučovacích hodin;  tj. 8 hodin základní školení, následuje 1 metodické vedení v rozsahu 3 hodin.

Kurz je díky podpoře MŠMT pro účastníky zdarma.

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci „Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022“. Projekt: SPARK – metodika pro podporu duševního zdraví dětí, registrační číslo: PRCH-IP_0034/2022. Realizace v období: 1.8.2022 – 31.12.2022.

  • Celkem 11 vyučovacích hodin

  • 8 hodin základní školení

  • 3 hodin metodického vedení

  • Metodické materiály v ceně

více o metodice