ZÁKLADNÍ KURZ

Zipyho kamarádi

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Podrobněji připraví na úvodní lekci a práci s první částí metodiky. V průběhu metodických vedení reflektují účastníci pod vedením lektora svou vlastní práci s metodikou Zipyho kamarádi, věnují se možným obtížnějším situacím, podrobně se připravují na práci s dalšími částmi metodiky a práci s dětmi inkludovanými v rámci hlavního vzdělávacího proudu.

Kurz je určen zájemcům, kteří dosud neabsolvovali žádný z našich kurzů práce s metodikami Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport. Přihlásit se může kdokoliv, nicméně největší užitek pro praxi přinese pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve školství a oblasti vzdělávání a výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.

Akreditace – Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT-1039/2019-2-34

Délka kurzu – celkem 17 hodin; 8 hodin základní školení, následujících 9 hodin metodického vedení rozděleného do 2-3 setkání.

3 900 Kč

 • Celkem 17 vyučovacích hodin

 • 8 hodin základní školení

 • 9 hodin metodického vedení v průběhu roku
  (2 – 3 setkání)

 • Metodické materiály v ceně

 • Akreditovaný kurz MŠMT

ZÁKLADNÍ ON-LINE KURZ

Zipyho a Jablíkovi kamarádi v on-line praxi

Jedná se o jednorázový seminář pro absolventy našich kurzů Zipyho/Jablíkovi kamarádi v rozsahu 4 hodin. Obsahem jsou praktické tipy pro práci s metodikami Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi při distanční výuce. Doporučíme vám konkrétní postupy práce a aktivity z metodik, bude prostor i na společné sdílení.
Seminář je určen zájemcům, kteří již absolvovali (nebo alespoň započali) náš základní kurz práce s metodikou Zipyho a/nebo Jablíkovi kamarádi.
Seminář je třeba uhradit nejpozději týden před jeho plánovaným konáním. Link na seminář obdržíte nejpozději den před konáním semináře. Seminář proběhne na platformě Zoom. Je potřeba, abyste měli funkční kameru a mikrofon, seminář je interaktivní a je třeba, aby se všichni účastníci společně s lektorkou viděli a slyšeli.

390 Kč

 • 4 vyučovací hodiny

 • Online na platformě ZOOM

NADSTAVBOVÝ KURZ

Zipyho kamarádi (nadstavbový)

Kurz seznámí frekventanty s východisky metodiky, poskytne přehled o obsahu jednotlivých lekcí všech modulů metodiky, umožní jim nácvik vedení lekcí a prožitek role žáka v ukázkové lekci, připraví je na některé možné komplikace v průběhu práce s metodikou. Akcentovány jsou rozdíly a shody s metodikou Jablíkovi kamarádi, kterou již účastníci znají.
Kurz je určen zájemcům, kteří již absolvovali náš základní kurz práce s metodikou Jablíkovi kamarádi. Přihlásit se může kdokoliv, nicméně největší užitek pro praxi přinese pedagogickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve školství a oblasti vzdělávání a výchovy dětí mladšího školního věku.
Akreditace – Kurz je akreditován MŠMT v rámci DVPP pod číslem MSMT-1039/2019-2-34

Délka kurzu – celkem 8 hodin (jeden den

2 600 Kč

 • Celkem 8 vyučovacích hodin

 • Jeden den

 • Metodické materiály v ceně

 • Akreditovaný kurz MŠMT

více o metodikách
impakt
Děti dokážou konstruktivně řešit své problémy s ostatními. Zipyho typy jak se uklidnit někdy využiji i já sama :). Zlatým pravidlům rozumí i děti ve školce.
Učitelka ZŠ, Praha
Když jsme s metodikou začali pracovat, děti za mnou stále chodily a chtěly mi povídat o každé prkotině, brzy se ale vše uklidnilo a teď si naopak velmi dobře umí poradit samy a řeší si dobře i svoje konflikty.
Učitelka ZŠ, Praha
Je skvělé, jak je ten manuál už vlastně hotový, bez větší přípravy mám připravenou práci na celou třídnickou hodinu.
Učitelka ZŠ, Sokolov
Měla jsem ve třídě chlapce, kterému zemřel sourozenec. Vůbec nemluvil s ostatními dětmi ani se mnou, během lekcí jen poslouchal, po lekci o smrti se do dění ve třídě pomalu začal trochu zapojovat.
Učitelka ZŠ, Praha
Děti jsou klidnější, vnímavější, lépe se s nimi pracuje. Zlatá pravidla používám i ve třídách, kde Zipyho nemáme.
školní psycholožka, Hlásná Třebáň
Jako ředitelka školy oceňuji, že díky několikaleté práci se Zipyho a Jablíkovými kamarády se Zlatá pravidla stala součástí kultury školy a žáci je dokáží přirozeně uplatňovat třeba i při pobíhání po chodbách či hraní na hřišti.
ředitelka ZŠ, Praha