pro děti 5-7 let

Pro koho jsou Zipyho kamarádi?

Zipyho kamarádi jsou metodika určená pedagogickým pracovníkům pro práci s dětmi ve věku 5-7 let. V praxi s ní však pracují i starší děti.

Je určena pro všechny děti, bez ohledu na jejich specifické vzdělávací potřeby, v případě potřeby lze využít tzv. Doplněk pro inkluzi, který obsahuje alternativní aktivity pro menší skupinky dětí s SVP. Lze s ní pracovat v mateřské škole, základní škole, v rámci zájmového kroužku či rozvojové skupiny.

Metodika se zaměřuje na rozvoj copingových strategií (strategií zvládání obtížných životních situací) a rozvoj sociálních dovedností. Její účinnost byla opakovaně výzkumně ověřena.

Zipy

pro děti 5-7 let

Co je obsahem metodiky?

Metodika Zipyho kamarádi se skládá z 24 interaktivních lekcí rozdělených do 6 modulů, které se tématicky věnují:

  • emocím

  • komunikaci

  • vztahům

  • prevenci šikany

  • zvládání změny a ztráty

  • posun v životě

Každý modul uvádí příběh dvojčat Lenky a Tondy, jejich strašilky Zipyho a dalších kamarádů a spolužáků. Tonda s Lenkou nastupují do první třídy, kde si hledají nové kamarády, řeší šikanu, vztah ke škole a panu učiteli, oni či jejich kamarádi prožívají různé starosti doma…

NAŠE NÁSTROJE

Jak probíhá práce s metodikou?

Na základě příběhů vede proškolený pedagog (případně školní psycholog apod.) děti prostřednictvím povídání, her, výtvarných aktivit či hraní scének k nacházení vlastních způsobů řešení jejich každodenních obtíží. Učitel zde není expertem, ale průvodcem.

Učí děti poznat adaptivní řešení podle dvou základních kritérií – dobré řešení mi pomůže cítit se lépe a zároveň neublíží ani mně, ani nikomu jinému.

Podkladem pro jeho práci je kvalitně a přehledně zpracovaná metodika. Práce se odehrává zpravidla v průběhu jednoho školního roku, je rozdělena do 24 vyučovacích hodin. Kurz práce s metodikou je akreditován MŠMT.

NAŠE NÁSTROJE

Jak vypadají metodické materiály, které absolventi našich kurzů získají?

Absolventi našich kurzů získají ke své práci ucelené metodické materiály, metodiku Zipyho kamarádi. Ta je vytištěna na kvalitním papíře, aby vydržela opakované používání po mnoho let.

Metodika obsahuje 7 sešitů – sešit Začínáme, kde jsou popsány základní principy práce a sešit pro každý ze 6 modulů.

V těchto sešitech je vždy úvodní příběh a podrobný popis jednotlivých lekcí. U každé lekce je popsán cíl lekce a potřebné pomůcky.

Každá lekce se skládá z úvodního naladění formou příběhu, dvou interaktivních aktivit, závěrečného shrnutí a uvědomění. U každé aktivity je popsána i přibližná časová dotace.

Dále obsahuje metodika 6 souborů obrázků s příběhy (pro každý modul jeden), sadu pracovních listů a CD.

Obsahem CD jsou obrázky k příběhům (možno promítat na interaktivní tabuli), pracovní listy, Doplněk pro inkluzi (obsahuje alternativní aktivity ke všem lekcím – vhodné pro práci v menších skupinkách či s jednotlivci, např. pro žáky s hlubšími SVP), certifikáty pro děti a další materiály. Vše je podrobně, přehledně a pro uživatele komfortně zpracováno.

PŘÍBĚH

Jak to celé začalo?

Metodika Zipyho kamarádi vznikla ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby je průběžně aktualizována. Metodiku vyvinula, spravuje a distribuuje britská charitativní organizace Partnership for Children. V současnosti s metodikou pracují děti ve více než 30 zemích světa. Původní myšlenka vzešla z potřeby prevence sebevražedného chování.

Na základě poznatků psychologie a oblasti duševního zdraví došli tvůrci k závěru, že účinnou prevencí duševních problémů v dospělém věku je posílení zvládacích strategií již v útlém věku a jejich průběžná kultivace a rozvoj. Základní myšlenkou je, že naučíme děti vypořádat se s každodenními obtížemi (sourozenec mi nechce půjčit hračku, spolužačka se se mnou nechce kamarádit, mám strach z písemky, je mi smutno, stýská se mi po mámě, něco mě štve…) pomocí dvou jednoduchých pravidel (v metodice jim říkáme Zlatá pravidla):

  • dobré řešení mi pomůže cítit se lépe

  • a zároveň nikomu neublíží

Předpokládáme (na základě psychologických výzkumů), že děti vybavené zvládacími mechanismy, tzv. copingovými strategiemi, se budou umět s obtížemi lépe vyrovnávat i v průběhu dospívání a dospělosti. Díky tomu pro ně bude snazší předejít rizikovému chování či duševnímu strádání.

PRO RODIČE

Zipyho kamarádi pro rodiče

Metodika Zipyho kamarádi je určena pro práci s dětskými skupinami. Obvykle s ní pracují proškolení třídní učitelé (nebo jiní odborníci) dětí ve věku 5-7 let, s úspěchem ji ale používají i skupiny starších dětí. Na základě příběhů dvojčat Tondy a Lenky, jejich kamarádů a strašilky Zipyho se děti učí lépe popsat své pocity, lépe komunikovat, vytvářet a udržovat kamarádství, bránit se šikaně, říci si o pomoc, vyrovnat se změnou či ztrátou.

Metodika vznikla před téměř 20 lety ve Velké Británii a je licencována britskou charitativní organizací Partnership for Children, na jejíž stránkách najdete spoustu užitečných informací o dětském duševním zdraví. Výzkumy ukazují, že ucelená práce s metodikou Zipyho kamarádi přináší opravdu výsledky – zde si můžete pročíst evaluační studie z České republiky i ze zahraničí. Děti umí prokazatelně lépe popsat, co prožívají, dokáží lépe řešit konflikty, umí si říci o pomoc, zlepšuje se i třídní klima a akademické dovednosti dětí.

Děti pracují s metodikou pod vedením proškoleného pedagogického pracovníka (obvykle třídní učitelky, školního psychologa apod.). Program je rozdělen do 6 tematických modulů po 4 lekcích. Pokud ve vaší škole se Zipyho kamarády pracují, určitě vám rádi podají bližší informace. Pokud ne a vy byste o to měli zájem, kontaktujte nás, zašleme do vaší školy naši nabídku.