Kontaktní osoba


Mgr. et MgA. Markéta Čermáková

E-mail: zipy@ecinstitut.cz
Telefon: 777 297 290

Organizace

E-clinic, z.ú.,
Kouřimská 2350/3, 130 00 Praha 3.

IČ: 40612384

Č. účtu: 115-7982660287/0100

www.ecinstitut.cz

Kancelář a školící prostory

E-clinic, z.ú.

Olšanská 5, 130 00 Praha 3 boční vchod