GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů pro účely kurzu Zipyho kamarádi a/nebo Jablíkovi kamarádi a/nebo Passport.

E-clinic – Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch z.ú., se sídlem Kouřimská 2320/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 40612384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 179, jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se především o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, název a adresa pracoviště.

Realizace kurzu Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport vyžaduje zpracování osobních údajů uvedených v předchozím odstavci (bez nich např. nemůžeme vysatvit osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění poskytovaných služeb.

Správce zajistí, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte nás kontaktovat na info@ecintitut.cz, pokud budete potřebovat:
• získat opis vašich osobních údajů – zašleme vám, jaká data o vás máme,
• opravit vaše osobní údaje – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich opravu,
• vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána,
• odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
• podat stížnost.

Podmínky používání metodiky Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport

Veškerá autorská práva k materiálům Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport vlastní britská charitativní organizace Partnership for Children. Žádný z materiálů uvedených metodik nebude kopírován či množen bez písemného souhlasu Partnership for Children, s každou případnou kopií bude zacházeno jako s originálem při zachování stejných autorských práv. V souladu s autorským právem nikdo nesmí žádnou část ani žádnou verzi materiálů uvedených metodikpoužít pro vytvoření nového či alternativního tréninkového kurzu či programu. S metodikou nesmí pracovat osoba, která k tomu nemá oprávnění, tj. neabsolvovala akreditované vzdělávání pro práci s metodikou.


Souhlas s pořízením a použitím fotografií a videozáznamů osoby a se zpracováním osobních údajů

vyplněním přihlášky souhlasím s tím, aby E-clinicInstitut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch z.ú., se sídlem Kouřimská 2320/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 40612384 (dále jen „Pořizovatel“) nebo jí zmocněná třetí osoba pořídila fotografie či videozáznam v průběhu konání programů Zipyho a/nebo Jablíkovi kamarádi a/nebo SPARK Resilience.

Dále souhlasím s užitím pořízených fotografií, ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, FB, tiskoviny). U fotografií ani videozáznamů nebudou uvedeny osobní údaje.

Souhlasím s tím, že fotografie a videozáznamy mohou být upraveny, použity jako součást díla souborného nebo může být použita pouze jejich část.

Vyplněním přihlášky též souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to pouze za účelem evidence souhlasů s pořízením fotografie/videozáznamu. Tyto údaje budou zpracovávány formou jejich shromažďování a uložení v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán.
  • Pokud nesouhlasíte s fotografováním, či případným uveřejněním, sdělte nám prosím svůj výslovný nesouhlas písemně na email zipy@ecinstitut.cz .