GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů pro účely kurzu Zipyho kamarádi a/nebo Jablíkovi kamarádi a/nebo Passport.

E-clinic – Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních poruch z.ú., se sídlem Kouřimská 2320/3, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 40612384, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 179, jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Jedná se především o osobní údaje těchto kategorií: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, název a adresa pracoviště.

Realizace kurzu Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport vyžaduje zpracování osobních údajů uvedených v předchozím odstavci (bez nich např. nemůžeme vysatvit osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu). Osobní údaje budou zpracovány pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění poskytovaných služeb.

Správce zajistí, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s Nařízením a zákonem o zpracování osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány.

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte nás kontaktovat na info@ecintitut.cz, pokud budete potřebovat:
• získat opis vašich osobních údajů – zašleme vám, jaká data o vás máme,
• opravit vaše osobní údaje – napište nám, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich opravu,
• vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána,
• odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
• podat stížnost.

Podmínky používání metodiky Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport

Veškerá autorská práva k materiálům Zipyho kamarádi/Jablíkovi kamarádi/Passport vlastní britská charitativní organizace Partnership for Children. Žádný z materiálů uvedených metodik nebude kopírován či množen bez písemného souhlasu Partnership for Children, s každou případnou kopií bude zacházeno jako s originálem při zachování stejných autorských práv. V souladu s autorským právem nikdo nesmí žádnou část ani žádnou verzi materiálů uvedených metodikpoužít pro vytvoření nového či alternativního tréninkového kurzu či programu. S metodikou nesmí pracovat osoba, která k tomu nemá oprávnění, tj. neabsolvovala akreditované vzdělávání pro práci s metodikou.

Foto a video dokumentace

V průběhu kurzů bývá pořizována foto/video dokumentace, která je používána za účelem prezentace služeb pořádající organizace. Účastníci, kteří si nepřejí být foceni či filmováni, mají možnost vyjádřit svůj nesouhlas na kurzu.