ZIPYHO KAMARÁDI

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

AFBOX 1

S radostí vám oznamujeme, že náš partner, Centrum sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence), získal ve spolupráci s námi finanční podporu v rámci grantového řízení Praha – pól růstu na další vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice Zipyho kamarádi a navazující metodice Jablíkovi kamarádi. Metodika Jablíkovi kamarádi je určena pro děti ve věku 7-9 let a dosud v České republice nebyla k dispozici. Metodiku Zipyho kamarádi budeme školit již ve školním roce 2016/17, metodiku Jablíkovi kamarádi nejspíš až ve školním roce 2017/18 (je třeba ji přeložit, vydat atd.).
více...

 

 desky teachers

Duševní a emocionální zdraví dětí je nevyčíslitelnou společenskou hodnotou. Naučíme-li děti již v raném věku rozumět svým emocím, umět je adekvátně vyjadřovat a zdravým způsobem se vyrovnávat s negativními emocemi, budou pak v adolescenci a dospělosti schopné řešit zátěžové situace a problémy zdravým způsobem, čímž dojde k poklesu výskytu rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikany, rasismu, sebepoškozování apod.).
Nezisková organizace E-clinic, z.ú. ve spolupráci s Centrem sociálních služeb Praha, oddělením Pražské centrum primární prevence, získala v roce 2015 grant (od Ministerstva zdravotnictví ČR v rámci Norských fondů v Malém grantovém schématu Psychiatrická péče) na implementaci metodiky pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování u dětí ve věku 5-7 let Zipyho kamarádi (v originále Zippy’s Friends), která se právě na podporu duševního zdraví a rozvoj sociálních dovedností a strategie zvládání obtížných situací zaměřuje.