Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

 konference V rámci projektu je jednou z klíčových aktivit mezinárodní konference, která je naplánována na 21. 3. 2018. Mezinárodní konference je vyvrcholením celého projektu. Předpokládaná účast 100 osob. Na konferenci jsou pozváni zahraniční hosté ze zemí, kde mají s prací s metodikou ZK mnohaleté zkušenosti a s nimiž jsme v úzkém kontaktu. Ze zahraničních hostů přislíbili svou účast zástupci charitativní organizace Partnership for Children (Velká Británie), kteří stojí za vznikem a vývojem obou metodik a několik dalších partnerů. Dále pak zástupci litevské organizace Vaiko Labui, kteří se Zipyho kamarády pracují již od roku 2000, a polská organizace COPE, která Zipyho kamarády šíří od roku 2004, zástupci organizace Animus Association z Bulharska a Ligy za duševné zdravie ze Slovenska.

Více...

 

 konference Projekt nabízí podpořeným osobám vzdělávací sérii zaměřenou na práci se Zipyho kamarády, vzdělávací sérii zaměřenou na práci s Jablíkovými kamarády, nadstavbové kurzy pro doplnění komplementární metodiky, intenzivní metodické vedení a tematické workshopy. V rámci projektu funguje mezioborová expertní platforma. Jejím cílem je podpořit rozvoj programů pro rozvoj sociálních dovedností, prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví u dětí předškolního a mladšího školního věku, síťování institucí a podporu proinkluzivního vzdělávání. Na jaře 2018 proběhne mezinárodní konference za účasti mnoha zahraničních hostů, např. VB, Litva, Slovensko, Bulharsko a Norsko. Další informace budou zveřejněny na webu.

 desky teachers

Duševní a emocionální zdraví dětí je nevyčíslitelnou společenskou hodnotou. Naučíme-li děti již v raném věku rozumět svým emocím, umět je adekvátně vyjadřovat a zdravým způsobem se vyrovnávat s negativními emocemi, budou pak v adolescenci a dospělosti schopné řešit zátěžové situace a problémy zdravým způsobem, čímž dojde k poklesu výskytu rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikany, rasismu, sebepoškozování apod.).
Zipyho kamarádi jsou naším hlavním programem a dodáváme k němu jak materiály, tak prvotní školení pro partnerské organizace z celého světa. Díky tomuto se nám, jakožto malé neziskové organizaci, podařilo rozšířit program a pomoci dětem k lepšímu duševnímu zdraví a emocionální vyrovnanosti v mnoha zemích po celém světě. Dále jsme vytvořili program Jablíkovi kamarádi, který navazuje na Zipyho kamarády a podporuje další rozvoj v tématech z předchozího programu.

V České republice pro vás program Zipyho kamarádi a Jablíkovi kamarádi zajišťuje Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence, ve spolupráci s neziskovou organizací E-clinic, z.ú.

 

 

 

 

 

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2