Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

deti

O zdraví svých dětí se většina rodičů stará už od jejich početí – dávají pozor, aby se do dětských těl v průběhu těhotenství nedostaly škodlivé látky, aby děti zdravě jedly, sportovaly, nenastydly, přemýšlejí, zda a proti čemu je očkovat…. Mnozí rodiče nezapomínají ani na mentální zdraví dětí – dbají na to, aby dítě vyrůstalo v harmonickém prostředí, milováno, přijímáno… Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako „stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody". Mentální, duševní zdraví je tedy nedílnou součástí.

Metodika Zipyho kamarádi je zaměřena právě na podporu duševního zdraví dětí – posiluje sociální dovednosti dětí, rozvíjí jejich strategie zvládání obtížných/stresových situací (tzv. coping skills) a pomáhá tak předcházet projevům a rozvoji rizikového chování a výskytu duševních onemocnění. Posters x 6 cz.inddFunguje již více než 12 let, v současnosti ve 30 zemích světa a evaluační studie opakovaně potvrzují její účinnost. Jde o metodiku, podle níž proškolený pedagog (většinou třídní učitel/učitelka) pracuje se skupinou dětí ve věku 5-7 let (někdy i starší). Práce probíhá obvykle v rámci vyučování. Ve 24 lekcích (plánovaných vždy na 1 vyučovací hodinu) rozdělených tematicky do 6 modulů se děti učí lépe pojmenovat a vyjádřit své emoce, efektivněji komunikovat, navazovat kamarádství a udržet si ho, učí se, jak se bránit šikaně, jak zvládat obtížné životní situace jako je stěhování, nový kolektiv, ztráta bližního a podobně. Součástí práce jsou i domácí aktivity, které vaše dítě bude sdílet společně s vámi a vy se tak můžete dozvědět více a společně sdílet nově nabyté dovednosti.