Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

Generic Poster cz.indd

 

Metodika Zipyho kamarádi je primárně určena dětem ve věku 5-7 let – v našem prostředí tedy konec MŠ a/nebo 0., 1. eventuálně 2. ročníky ZŠ. V praxi se setkáváme s úspěšným používáním metodiky i u starších dětí (2.a 3. třída).
S metodikou může pracovat pouze řádně proškolený pedagog, principy je však vhodné uplatňovat v rámci celé školy.
Metodika obsahuje 24 lekcí (plánovaných na 1 vyučovací hodinu) rozdělených tematicky do 6 modulů. Tématy modulů jsou city a pocity, komunikace, konflikty, vztahy, vyrovnávání se se změnou a ztrátou. Děti se interaktivním způsobem učí hledat dobrá řešení složitých životních situací odpovídajících jejich věku. Každý modul uvozuje příběh, k němuž se v průběhu dalších lekcí vrací. Hlavními hrdiny příběhů jsou šestiletá dvojčata Lenka a Tonda, jejich kamarádka Sandra a strašilka Zipy.

Základní principy práce s metodikou Zipyho kamarádi:

 • Program je vyučován v celém svém rozsahu
 • Jsou upevňovány pozitivní dovednosti
 • Neexistují správná či špatná řešení – pouze vhodná/užitečná a nevhodná/neužitečná
 • Soustřeďte se na řešení, ne na osobu
 • Děti potřebují k tomu, aby se dobře učily, opakování a kontinuitu
 • Děti trénují své dovednosti v různých prostředích
 • Děti se podílejí a jsou součástí procesu
 • Děti se učí od sebe navzájem
 • Děti si namísto soupeření vzájemně pomáhají
 • Děti samy hodnotí svůj úspěch
 • Učitelé jsou ochotni dětem naslouchat