Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

E-clinic - Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú. je akreditován MŠMT pro vzdělávání v Programu Zipyho kamarádi.

akreditace rozhodnuti

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2