Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 

Generic Poster cz.indd

 

Pedagogický pracovník, který chce s metodikou pracovat musí absolvovat 8hodinový kurz a následně se účastnit metodických setkání minimálně v prvním roce práce s metodikou. Používání metodiky se řídí licenčními podmínkami britského majitele Partnership for Children. Spolupracující školy souhlasí s účastí v evaluační studii a dodržováním licenčních podmínek.
Jak se přihlásit
Zájemci o proškolení se mohou hlásit na - v současnosti je plánován kurz na červen 2016.

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2