Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

AFBOX 1

S radostí vám oznamujeme, že náš partner, Centrum sociálních služeb Praha (oddělení Pražské centrum primární prevence), získal ve spolupráci s námi finanční podporu v rámci grantového řízení Praha – pól růstu na další vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice Zipyho kamarádi a navazující metodice Jablíkovi kamarádi. Metodika Jablíkovi kamarádi je určena pro děti ve věku 7-9 let a dosud v České republice nebyla k dispozici. Metodiku Zipyho kamarádi budeme školit již ve školním roce 2016/17, metodiku Jablíkovi kamarádi nejspíš až ve školním roce 2017/18 (je třeba ji přeložit, vydat atd.).

Po zkušenostech jsme se rozhodli změnit formát vzdělávání a kurz bude v rozsahu 3 dnů. Pro pedagogy proškolené v jedné metodice bude možnost doškolení v komplementární metodice za zkrácenou dobu. Jako v minulém školním roce budou i tentokrát součástí metodická setkání a podpora pedagogů, v nabídce budou i další workshopy na témata související s prací pedagogů v heterogenních kolektivech dětí. V rámci projektu bude toto vzdělávání poskytováno školám bezplatně.

Případní zájemnci se mohou hlasit koordinatorce projektu - kontakt zde

 

 Realizátoři projektu:
bona logo 12
Název projektu: Zipyho a Jablíkovi kamarádi - metodiky pro rozvoj sociálních dovedností

Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000040
pcpp logo napis small2