Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

Konference Společnosti pro talent a nadání "Potřeba změny ve vzdělávání nadaných" se koná 21. - 23. 8. 2019 v Praze.

Je akreditována v rámci DVPP a u cizojazyčných příspěvků je zajištěno tlumočení.

Konference pojímá péči o nadané komplexně, z pohledu rodiny, školy, rozvoje nadání nad rámec povinného vzdělávání, z pohledu nadaného jedince a s ohledem na etiku. Je jedinečnou příležitostí k setkání praktiků v péči o nadané se špičkovými odborníky ze zemí, které jsou v této problematice na vysoké úrovni. Přinese užitečné a ověřené informace všem, kdo s nadanými pracují ve školství a zdravotnictví a také rodičům nadaných dětí. 

Na konferenci vystoupí světový odborník Dr. Paul Beljan z USA, který má praxi v celém spektru neuropsychologických problémů dětí a dospívajících, Prof. Rena Subotnik, jedna z nejvýznamnějších osobností světa v pedagogické psychologii a ve vzdělávání nadaných, Dr. Hava Vidergor, z HV Gifted Expertise Center z Izraele, Sonja Laine, která představí finský přístup ke vzdělávání nadaných, a řada dalších odborníků. O svůj osobní příběh se v rámci konference podělí Femke Hovinga z Nizozemí, ředitelka SENG (Podpora emocionálních potřeb nadaných) pro Evropu.

Nebudou chybět ani zástupci českých pedagogů a psychologů, např. doc. Martin Kubala (projekt pro studenty SŠ Badatel) a představitelé pořádající organizace STaN, PhDr. Eva Vondráková a Mgr. Martin Konečný.

Speciální workshopy: P. Beljan (vhodný mj. pro pedopsychiatry) a H. Vidergor, ve středu 21.8. 2019.

Více na https://www.talent-nadani.cz/mezinarodni-stan-konference-2019/