Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

RSJ F lg RGB

Začátkem roku 2019 jsme získali příspěvek od nadace RSJ Foundation na tisk metodik Jablíkovi kamarádi. Tato metodika je určena pro práci s dětmi ve věku 7-10 let a podobně jako Zipyho kamarádi rozvíjí duševní zdraví, sociální dovednosti a copingové strategie těchto dětí. Momentálně zařizujeme vše potřebné, abychom co nejdříve mohli zájemcům mohli nabídnout kurzy práce s touto metodikou. Děkujeme RSJ Foundation za podporu, nejen finanční, a těšíme se na vás na našich kurzech!