Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

 Pictures Story M1 czVýzkumným záměrem šetření bylo hodnocení účinnosti programu Zippy´s Friends pomocí prospektivní, kontrolované, randomizované studie. Do studie bylo vybráno čtrnáct škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie). Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou ZF, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zajištěna provedením pre-testu u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu po ukončení implementace programu. 

Zpráva jednoznačně poukazuje na efektivitu Metodiky Zipyho kamarádi.

Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.