Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

konference Více než sto odborníků zabývajících se prevencí a podporou duševního zdraví se účastnilo mezinárodní konference „Zipyho a Jablíkovi kamarádi – duševní zdraví v inkluzivní škole“, kterou pořádalo Centrum sociálních služeb Praha v rámci grantu financovanému z programu Praha-pól růstu.

Konference se konala pod záštitou radního Daniela Hodka, slavnostně ji zahájil ředitel CSSP Tomáš Ján. Příspěvky mapující práci v dané oblasti přednesli zástupci zahraničních hostů – Velké Británie, Norska, Slovenska, Litvy, Bulharska a Polska.  CSSP a E-clinic objasnili situaci v České republice. Odpoledne proběhlo 12 tematických workshopů a panelová diskuse na téma možnosti financování programů duševního zdraví ve školách.

Hlavním tématem konference bylo mezinárodní sdílení zkušeností s prací s metodikami pro rozvoj sociálních dovedností a kopingových strategií dětí „Zipyho a Jablíkovi kamarádi“. Tyto metodiky jsou používány ve více než 30 zemích světa a evaluace jejich výsledků opakovaně ukazují efektivní přínosy pro účastníky.

Níže si můžete prohlédnout galerii z průběhu konference. Balíček s prezentacemi ke stažení zde.

Sborník z mezinárodní konference je ke stažení zde.

obrazky web zip 04Metodika Zipyho kamarádi tak, jak ji děláme my v Čechách, se dostala do sborníku evropské dobré praxe. Celý sborník (my jsme na straně 14) najdete zde https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/mental_health/docs/2017_mh_work_schools_en.pdf

Zmiňuje nás i nejnovější newsletter z EU-Compassu. http://mailchi.mp/bdd8f7cfc2ab/eu-compass-for-mental-health-newsletter-954661

Programová ředitelka Partnerrship for Children, paní Caroline Egar, vyjádřila potěšení a poděkovala nám za skvělou práci, kterou s Zipyho kamarády odvádíme.

 konference V rámci projektu je jednou z klíčových aktivit mezinárodní konference, která je naplánována na 21. 3. 2018. Mezinárodní konference je vyvrcholením celého projektu. Předpokládaná účast 100 osob. Na konferenci jsou pozváni zahraniční hosté ze zemí, kde mají s prací s metodikou ZK mnohaleté zkušenosti a s nimiž jsme v úzkém kontaktu. Ze zahraničních hostů přislíbili svou účast zástupci charitativní organizace Partnership for Children (Velká Británie), kteří stojí za vznikem a vývojem obou metodik a několik dalších partnerů. Dále pak zástupci litevské organizace Vaiko Labui, kteří se Zipyho kamarády pracují již od roku 2000, a polská organizace COPE, která Zipyho kamarády šíří od roku 2004, zástupci organizace Animus Association z Bulharska a Ligy za duševné zdravie ze Slovenska. Jednáme s norskou organizací Voksne for Barn, která byla partnerem v minulém projektu partnerské organizace E-clinic.


Jedná se o celodenní akci, kdy v dopoledním bloku představí všechny organizace v krátkosti práci se Zipyho a Jablíkovými kamarády v jejich zemi (včetně např. způsobu financování a začlenění do struktury vzdělávání pedagogů a práce s dětmi), odpoledne povedou specializované odborné workshopy.

Konference se bude konat v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském nám. 2, Praha 1. Program bude vyvěšen na zde na webu, sledujte další informace v sekci novinky.

 Pictures Story M1 czVýzkumným záměrem šetření bylo hodnocení účinnosti programu Zippy´s Friends pomocí prospektivní, kontrolované, randomizované studie. Do studie bylo vybráno čtrnáct škol, které byly následně náhodně rozděleny (randomizovaná) do dvou stejně velkých skupin – experimentální a kontrolní (kontrolovaná studie). Experimentální skupina v průběhu školního roku 2015/16 pracovala s metodikou ZF, kontrolní nikoliv. Počáteční úroveň sledovaných jevů byla zajištěna provedením pre-testu u obou sledovaných skupin. Srovnání bylo provedeno po sebrání post-testu po ukončení implementace programu. 

Zpráva jednoznačně poukazuje na efektivitu Metodiky Zipyho kamarádi.

Zprávu v plném znění si můžete stáhnout zde.